مسیر عاشورا

هیئت متحده ابوالفضل العباس (ع) دزفول، محله مسجد.
تاریخ انتشار : 1 مرداد 1402

شد نمایان گودی این قتلگاه از فراموشی غدیر

 

جانِ آل فاطمه، بی جان پناه از فراموشی غدیر
رفته زیر ابر خون خورشید وماه از فراموشی غدیر

متن نوحه ، مسیر عاشورا 2 نظر 870 views
ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 1 مرداد 1402

بندگان دنیا        بنده ی خوب خدا را کشتند

یا علی یا زهرا      نور چشمان شما را کشتند

متن نوحه ، مسیر عاشورا بدون نظر 599 views
ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 24 مرداد 1400

حالِ مرا در فراق تو          کنارِ گودالِ قتلگاه
فقط خدا می داند

متن نوحه ، مسیر عاشورا بدون نظر 576 views
ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 14 شهریور 1398

همین امشب همین جا          در آغوش همین ماه

شهیدم کن خدایا

متن نوحه ، مسیر عاشورا بدون نظر 229 views
ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 14 شهریور 1397

تحمل غم تو برای من محال است   

مگر خدا صبری دهد

متن نوحه ، مسیر عاشورا بدون نظر 241 views
ادامه و دانلود ...