hidelogo
هیئت متحده ابوالفضل العباس (ع) دزفولجمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱

بایگانی‌های می شود عباس بود - سایت رسمی عباسیه دزفول ، محله مسجد

می شود عباس بود و مرد ماند……

1244

می شود عباس بود و مرد ماند…..

می شود در برگ ریز عاطفه

باز هم از دیده ه ها اشکی فشاند

می شود در فصل غربت پیشگی

خویش را از درد بی دردی تکاند

می شود با تکیه