hidelogo
هیئت متحده ابوالفضل العباس (ع) دزفولیکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲

متن نوحه مجلسی تاسوعا (( از همه بیشتر امروز امیر لشکر )) + دریافت فایل متنی - سایت رسمی عباسیه دزفول ، محله مسجد

متن نوحه مجلسی تاسوعا (( از همه بیشتر امروز امیر لشکر )) + دریافت فایل متنی

از همه بیش تر امروز امیر لشکر!
می برازد که بگویی تو « انابن الحیدر »

 

حمزه آمد به احد یا که علی در خیبر
می برازد که بگویی تو « انابن الحیدر »

 

 

از همه بیش تر امروز به تو!
می برازد که علمدار شوی ، صاعقه و باد شرر بار شوی
بر سر کوفه ی دشمن شده آوار شوی
چشم و پیشانی احرار شوی ، حیدر کرار شوی ، پدرت باشی و تکرار شوی
قدم و قامت و شمشیر علی وار شوی ، در تن لشکر من جان جلودار شوی
تو بگویی تو امیر لشکر          تو بگویی تو انابن الحیدر

 

 

می برازد که بگویی عباس :
پسر عشق منم ، بال و پر عشق منم ، همه جا همسفر عشق منم
پاسدار در این خانه ام و دربه در عشق منم، از همه من عطشم بیش تر و تشنه تر عشق منم
نرسد هیچ گزندی به حرم تا سپر عشق منم ، چشم و دست و کمر عشق منم ، تا جگر عشق منم
تو بگویی تو امیر لشکر          تو بگویی تو انابن الحیدر

 

 

از همه بیش تر امروز به تو ، می برازد عباس!
قد برافرازی و چون کوه شوی ، روی این قله ی افراشته پرچم بزنی ، مثل خورشید علم در فلک غم بزنی
ماه باشی و قدم روشن و محکم بزنی
باز باران بشوی و همه را شامل لطفت بکنی ، مثل هر بار به لبهای ترک دار بباری و به زخم همه مرهم بزنی
از علی دم بزنی دم ز ولیُ الَه اعظم بزنی ، دامن کرب و بلا را که پر از نامرد است ، بتکانی بر دشت
تیغ عریان بکنی …
قاسط و مارق و ناکث همه با هم بزنی
تو بگویی تو امیر لشکر          تو بگویی تو انابن الحیدر

 

 

می برازد به تو ای ماه دم از صورت و زیبایی سیرت بزنی ، که دم از گوهر کمیاب بصیرت بزنی
رجز تازه بخوانی به همان لحن قدیم ، و دم از گرمی بازار محبت بزنی
حرف از پاکی و دارایی عصمت بزنی ،خیمه اینجا به تماشای حقیقت بزنی ، کرسی درس شریعت بزنی
تو بگویی تو امیر لشکر          تو بگویی تو انابن الحیدر

 

 

دل دشمن همه اش تردید است ، به خدایی که تو باور داری
با دل تاریکش
خوب فهمیده ولی ، ماهی و باده ای از نور به ساغر داری
و تو در بین همه برهمگان ، دست برتر داری ، صولت حیدر داری ، پیش رو خیبر دیگر داری
نفسی با نفس من تو برابر داری ، بیش تر از همه معنای برادر داری
خوب فهمیده که در شیوه ی جنگ ، یک قدم پیش تر از مالک اشتر داری
و نباید به حرم فکر کند ، تا در این منطقه سنگر داری
تو بگویی تو امیر لشکر          تو بگویی تو انابن الحیدر

 

 

 

شاعر اهل بیت : حسین بادروج

دریافت فایل متنی

 

 

 

 

نظرات و ارسال نظر