hidelogo
هیئت متحده ابوالفضل العباس (ع) دزفولجمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱

می شود عباس بود و مرد ماند...... - سایت رسمی عباسیه دزفول ، محله مسجد

می شود عباس بود و مرد ماند……

1244

می شود عباس بود و مرد ماند…..

می شود در برگ ریز عاطفه

باز هم از دیده ه ها اشکی فشاند

می شود در فصل غربت پیشگی

خویش را از درد بی دردی تکاند

می شود با تکیه بر یاد بهار

سرو بود و در مسیر باد ماند

با دلی شوریده ابراهیم وار

می شود نمرود را از پا نشاند

در هجوم لشکر نامرد ها

می شود عباس بود و مرد ماند ….

نظرات و ارسال نظر